Özgeçmiş / CURRICULUM VITAE

DSCN7844ÖZGEÇMİŞ

Dr.Coşar Batman, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1987 ‘de tamamladı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde “Retina Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi” konusunda eğitim gördü. Dr. Batman, 1995 yılında Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kişisel çalışma ve gayretleri ile vitreoretinal cerrahi birimini kurarak 1995-2008 yılları arasında bu birimin başkanlığını yaptı. Bu süre içerisinde Amerika’da değişik eyaletlerde bir çok kez Vitreoretinal Cerrahi konusunda eğitim gördü. 1999 yılında Osaka Üniversitesi’nden, Asya-Pasifik Oftalmoloji derneği ve Japon Oftalmoloji Derneği başkanı Profesör Doktor Yasuo Tano ile tanışarak 2009 yılına kadar kendisi ile vitreoretinal Cerrahi konusunda çalıştı. 2004 yılında “Doçent” ünvanı alan Dr.Batman, 2008 yılında çalıştığı hastanenin eğitim sistemindeki bürokratik engeller nedeniyle bu hastaneden ayrılarak 2009-2015 yılları arasında Ankara Dünya Göz Hastanesi retina ve vitreoretinal cerrahi birim başkanı olarak görev yaptı. 2015 yılında “Profesör” olan Dr.Coşar Batman 2015-2017 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak hizmet verdi. Prof.Dr.Coşar Batman’ın 75’i  yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce olarak yayınlanmış makale ve orijinal klinik çalışma olmak üzere, 255 civarında yayın, çeviri ve sunumu, 40 civarında ise davetli konuşmacı ve konferans moderatörlüğü bulunmaktadır.

Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tarihindeki ilk yurt dışı sunum(1995 Milano), poster(1995 Milano) ve yayın(1997) ile Türkiye’den gönderilip Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin yıllık toplantısında kabul edilerek gösterilmiş ilk video sunum(2006 Las Vegas) Prof.Dr.Coşar Batman tarafından yapılmıştır.

CV IN ENGLISH:

Dr. Coşar Batman graduated from Hacettepe University Faculty of Medicine in 1982. He completed his Ophthalmology specialty training in 1987. In 1991, he studied on “Retinal Diseases and Vitreoretinal Surgery” at Ophthalmology Clinic of Gazi University Faculty of Medicine. Dr.Batman established the vitreoretinal surgery department in Ankara Ulucanlar Eye Training and Research Hospital in 1995 with his personal studies and efforts, and chaired this department between 1995-2008. During this period, he was trained in vitreoretinal surgery in different states of United States. In 1999, he met Professor Dr. Yasuo Tano from Osaka University, the president of the Asia-Pacific Ophthalmology Association and the Japanese Ophthalmology Association, and worked with him on vitreoretinal surgery until 2009. Dr.Batman, who received “Associate Professor” title in 2004, left this hospital in 2008 due to bureaucratic obstacles in the education system of the hospital where he worked, and worked as head of the retina and vitreoretinal surgery department of Ankara Dünya Göz Hospital between 2009-2015. Dr.Coşar Batman, who received “Professor” title in 2015, worked as Head of the Department of Ophthalmology at Ankara Yüksek İhtisas University, Faculty of Medicine between 2015-2017. Professor Dr. Coşar Batman has 255 publications, translations and presentations, 75 of which are articles published in English in international referenced journals and original clinical studies, and 40 invited speakers and conference moderators.

The first video presentation from Turkey which was accepted and has been shown at the annual meeting of American Academy of Ophthalmology (2006 Las Vegas) was presented by Professor Dr. Coşar Batman.

 

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GÖREVLERİ
• Vitreoretinal Cerrahi Birim Aktif Üye
• Tıbbi Retina Birim Aktif Üye
• Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birim Aktif Üye

YURT DIŞI MESLEKİ ÜYELİKLER
• 1995 YILINDAN BERİ AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY AKTİF ÜYESİ

BİLİMSEL DERGİ HAKEMLİKLERİ
1. RETİNA-VİTREUS DERGİSİ
2. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ
3. MN OFTALMOLOJİ DERGİSİ

4. GÜNCEL RETİNA DERGİSİ

MEMBERSHIPS :

Active Member of TURKISH OPHTHALMOLOGY SOCIETY , Ocular Traumatology and Medicolegal Ophthalmology Division

Active Member of TURKISH OPHTHALMOLOGY SOCIETY , Medical Retina

Division

Active Member of TURKISH OPHTHALMOLOGY SOCIETY , Vitreoretinal Surgery Division

INTERNATIONAL MEMBER of AMERICAN ACADEMY of OPHTHALMOLOGY

Referee in scientific journals

Retina-vitreus , Journal of Ophthalmology
Türkiye Klinikleri , Journal of Ophthalmology

Güncel Retina, Journal of Ophthalmology