Traksiyon Makulopatileri(Epiretinal Membranlar)

imageEpimakular proliferasyonlardır (EMP)
İdiyopatik EMP 50 yaş üzerindekilerde rutin muayenelerde %6.5 oranında gözlenir
Genellikle asemptomatiktir , %15 olguda semptomatik olabilir
FFA da gözlenen vasküler sızıntı, cerrahi tedaviden sonra dramatik olarak düzelir
Kronik traksiyon vasküler bozukluğa bağlı diffüz makula ödemine sebep olur
Zaman içinde fovea genellikle reversible kistik değişiklikler gösterir.
Şiddetli olgularda foveal kistlere bağlı parsiyel veya tam makula delikleri görülür
Uzun süreli traksiyonlar fovea yada makula dekolmanları nedenidir

SELOFAN MAKULOPATİ
Traksiyon iç retinal katları kapsar
İnternal limitan membran ile birlikte altındaki nöro-sensoriyel retina etkilenir
Genellikle asemptomatiktir, tedavi gerektirmez
Bazı hastalarda tolere edilemeyen distorsiyonlara yada görme kayıplarına yol açabilir
CME, diffüz makula ödemi, pseudofaki, diyabetik retinopati ile birlite olabilir.
Tedavi görmeyi düzeltmek ve gelişebilecek komplikasyonları önleme amacı iledir

MACULAR PUCKER
ILM ile birlikte tüm kat makula etkilenir
Belirgin görme kaybı ile birliktedir
Görme kaybı nedeni makular ödem, foveal kistler ya da makulayı kaplayan membran opasiteleridir
Mutlaka tedavi gerektirirler

MAKULA DELİKLERİ
Makuladaki full-thicknes defektlerdir
Kortikal vitreusun tangential traksiyonu ve ILM fibrozis, ile birliktedir
Anterior/posterior vitreus traksiyonu ile başlar
Tangential traksiyon ile genişler
4 evresi vardır
Tedavisi mutlak cerrahidir

VİTREOMAKULAR TRAKSİYON SENDROMU (VMTS)
Kortikal vitreus-makula yapışıklığı nedeniyledir
Epimakular proliferasyon mevcuttur
Makular pucker ve selofan makulopati ile birlikte görülebilir
Travmatik makulopati veya diyabetik makular ödem gibi diğer patolojik durumlarla birlikte de görülebilir

Tavsiye Edilen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 × altı =